วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม การเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่7

- ส่งงาน Logo EACC สิ้นเดือน เม.ย. 2556 , งานที่ส่งไปแล้วไม่รับแล้วอาจารย์ชี้แจงเรื่องการเรียนในครึ่ง เทอมหลัง
- www.contestwar.com/contest/2350 เว็บที่ประกวดโลโก้
- อาจารย์สอนการใช้โปรแกรม www.free-grammar-check.com

กิจกรรม การเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่6

- ให้น้กศึกษาสมัคร Drop box อาจารย์จะแชร์งานให้
- ส่งงาน 2-16
- การประกวดโลโก้ต้องมีหนักฐานในการส่งประกวด
- ให้ปรับแก้ site เป็นของตนเองโดยเปลี่ยนในหน้า Researchers'Profile
- สิ่งที่ต้องทำใน site คือใส่ sidebar ใน siteartthesis ของเราเอง เมนูด้านบนอยู่ addpage
- การดูรูปใน site กดคลิกขวาที่ CopyImages URL เพื่อจะพอดีกับ sidebar ขนาดที่พอดีกับ sidebar 250X250 PX* ให้ดาวล์โหลด Word PressThai.com

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม การเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่5

- การทำ Project ต้องมีแบบฟอร์ม
- วิจัยที่เกี่ยวข้องกับทำสิ่งของ คือ วิจัยสิ่งประดิษฐ์
- ใน Google Doc ให้ Clear Formatting ก่อนถึงจะจัดเรียงได้
ความหมายของ VPAT
V = Variable ตัวแปลที่ศึกษา V1 ตัวแปลต้น V2 ตัวแปลตาม
P = Population ประชากรที่ศึกษา P1 ผลงานที่สำเร็จออกมา P2 ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
A = Area ขอบเขตที่กระทำการศึกษา A1 เนื้อหา A2 เวลาของเนื้อหา A3 ขอบเขต
T = Time ปี่ที่ทำ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม การเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่3

- ให้ติดตามอาจารย์ ใน Arti 3319.Blogger
- สอบ midterm วันที่ 17/4/2556
- สอนวิธีการใช้ Calendar ใน Google

- วิธีการโพส Calendar  ให้ copy html 
ไปใส่ใน Google Blogger 

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม การเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่4

- รายงานข่าว เรื่อง 10 วิธีทำให้webโหลดเร็วขึ้น
- สอนวิธีและหลักการจัดวางและตกแต่ง Blog ของตนเอง
- สอนวิธีทำ Google sites
1. ใช้แทมเพทที่กำหนดให้
2. ตั้งชื่อ site โดยใช้ชื่อตนเองตามด้วย ArtThesis
- เครื่่องมือการทำ sites หรือแก้ไขจะมีเครื่องมืออบู่บน Tool Bar

- โดยให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง (นอกเวลาเรียน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่2

http://art.chandra.ac.th/claroline/
- สอนการใช้งาน spread sheet ใน Google drive
- สอบ Pretest ในระบบ E-Learing Claroline สมัคร เรียนในระบบ Chandra Online : Claroline E-Leraning System  

http://issuu.com/
- แจ้งเรื่องการเรียนการสอน ขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- สอนวิธีการ Sharing ข้อมูล spread sheet แบบกลุ่มในการ share แบบกลุ่มได้ไม่เกิน 30 คน
- cloudcomputingtools.blogspot.com
- สมัคร issuu.com วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม การเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่1


การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556
อาจารย์ต้องไปราชการที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดังนั้นให้นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้คือ
1.เข้าทำแบบสำรวจ ตามลิงค์นี้ > 
ARTI3319:แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่3/2555
2.สร้างเว็บบล็อกของ GoogleBlogger  ใหม่ โดยตั้งชื่อ arti3319-ชื่อจริงอย่างให้ซ้ำเดิม
3.ให้นักศึกษาที่เรียนSummer แจ้งที่อยู้อีเมลและเว็บบล็อก โดยคลิกเข้ากรอกข้อมูลให้ตรงกับชื่อของตนเองที่นี่